image-2
Wartości tworzą przyszłość
jakość i reputacja
Zaufanie i najwyższe standardy uczciwości są naszym punktem odniesienia w kontaktach z Partnerami biznesowymi, Klientami i Konkurentami.
brocade-services-img4.jpg
kim jesteśmy
nieruchomości i nowe technologie
Realizujemy inwestycje w obszarze nieruchomości i nowych technologii.
image-1
MAKIMA FOUNDATION
sztuka i sport
Sztuka i sport jako siła napędowa innowacji. Sztuka i sport są integralną częścią naszej filozofii.

co robimy

Platforma inwestycyjna

Makima Group posiada platformę inwestycyjną, która realizuje inwestycje w nieruchomości oraz w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym start-upy) obejmując kontrolę nad projektami. Dzięki przyjętemu modelowi Makima Group nie jest nastawiona na szybką realizację zysków – realizuje długoterminową strategię inwestycyjną. 

Kierunki inwestycji

Jako aktywny inwestor z długoterminowym horyzontem inwestycyjnym Makima Group poszukuje lokalnych i międzynarodowych projektów, które:

  • Potrzebują restrukturyzacji
  • Mogą wygenerować synergię dla istniejących inwestycji Makima Group
  • Mają potencjał wzrostu przy wsparciu operacyjnym
  • Posiadają atrakcyjny produkt / technologię
  • Posiadają nieruchomości lub działają na rynku nieruchomości / nowych technologii
Makima Ventures

Jesteśmy przekonani o powstających firmach z nowatorskimi pomysłami. Interesują nas rozwijające się firmy – także w szczególnych sytuacjach – które chcą skalować lub umiędzynarodowić swój model biznesowy.

Dzięki naszemu wieloletniemu know-how w zakresie zwiększania wartości projektów jesteśmy dobrym Partnerem dla nowych firm, aniołów biznesu i VC. 

Jako aktywny inwestor z długoterminowym horyzontem inwestycyjnym poszukujemy firm o wzroście w skali krajowej i międzynarodowej o następującym profilu:

  • Firmy wzrostowe (B2B / B2C) – także w szczególnych sytuacjach
  • > 15% wzrost i dalszy potencjał wzrostu ze wsparciem operacyjnym
  • > 100 000 euro przychodu
  • Firmy o sprawdzonym modelu biznesowym (rentowność nie jest absolutnie konieczna)
  • Synergia z naszymi istniejącymi inwestycjami